SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Podanie daňového priznania na rok 2024

 24.01.2024


Daň z nehnuteľností , poplatok za odpad a daň za psa  na zdaňovacie obdobie roku 2024


Posledným dňom na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností na rok 2024 je streda 31. januára 2024.

Kto je povinný podať priznanie alebo čiastkové priznanie:
Priznanie k dani z nehnuteľností podávajú všetci daňovníci (občania, fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby),ktorí v roku 2023 nadobudli do vlastníctva pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome
alebo došlo k zmene:


 druhu alebo výmery pozemku,
 účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru,

 

alebo vám zanikne:


 vlastníctvo (predaj, darovacia zmluva,..)
 správa,
 nájom alebo užívanie nehnuteľnosti

 


Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na zdaňovacie obdobie roku 2024

Mení sa miestny poplatok za komunálny odpad 32 € /osoba

Zníženie poplatku alebo odpustenie je možné len na základe žiadosti a zdokladovania nároku na odpustenie alebo zníženie poplatku.


Daň za psa na zdaňovacie obdobie roku 2024


Výška miestnej dane za psa 10 €/pes/rok. Odpustenie dane za psa je možné len v prípade, že:


1. Pes je chovaný na vedecké účely a výskumné účely
2. Pes bol umiestnený v útulku zvierat (doručiť na úrad žiadosť
o odpustenie dane za psa spolu s potvrdením)
3. Ide o psa so špeciálnym výcvikom, ktorý slúži na doprovod nevidomej osoby.


V prípade akýchkoľvek zmien týkajúcich sa poplatku za odpad a dane za psa je potrebné tieto zmeny nahlásiť do 30 dní - písomne!

 


Zoznam aktualít: