SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Kontakty

Toto webové sídlo www.bretejovce.sk spravuje Obec Bretejovce je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Bretejovce

Adresa:
Obecný úrad Bretejovce
Bretejovce 84
082 03 Lemešany

IČO: 00326852

č.ú.: SK28 5600 0000 0088 1957 2003
Prima banka

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Prešov
Región: Dolnotoryšský
Počet obyvateľov: 474
Rozloha: 437 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1289

Všeobecné informácie: info@bretejovce.sk
Podateľňa: podatelna@bretejovce.sk

Starosta: Pavel Mylan, tel: +421 51 793 12 13+421 951 304 291, e-mail: starosta@bretejovce.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: bretejovce@bretejovce.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 51 793 12 13

E-mail: bretejovce@bretejovce.sk

Kompetencie:
Obec Bretejovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Bretejovce je zriadený na Mestskom  úrade v Prešove.

Úradné hodiny: 

Pondelok   07:30 - 15:30  
Utorok 07:30 - 15:30  
Streda 07:30 - 17:00  
Štvrtok 07:30 - 15:30  
Piatok 07:30 - 13:30  

Obedňajšia prestávka pondelok - štvrtok od 12,00 - 13,00 hod.
Technický prevádzkovateľ:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk