SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Odvoz odpadu

  • Zberné miesto
   24. JÚN 2023 Sobota
   |
   29. JÚL 2023 Sobota
   |
   02. SEPTEMBER 2023 Sobota
   |
   28. OKTÓBER 2023 Sobota |
   25. NOVEMBER 2023 Sobota |

   Zberné miesto nebude otvorené v plánovanom termíne dňa 26.08.2023. Bude otvorené v náhradnom termíne 2.09.2023

    v čase od 9.00 do 12.00 hodiny.

  • Komunál
   23. JÚN 2023 Piatok
   |
   07. JÚL 2023 Piatok
   |
   21. JÚL 2023 Piatok
   |
   04. AUGUST 2023 Piatok
   |
   18. AUGUST 2023 Piatok
   |
   01. SEPTEMBER 2023 Piatok
   |
   15. SEPTEMBER 2023 Piatok
   |
   29. SEPTEMBER 2023 Piatok |
   13. OKTÓBER 2023 Piatok |
   27. OKTÓBER 2023 Piatok |
   10. NOVEMBER 2023 Piatok |
   24. NOVEMBER 2023 Piatok |
   08. DECEMBER 2023 Piatok |
   22. DECEMBER 2023 Piatok |

   Nádoby je potrebné vyložiť ráno do 6.00. Nevyložené nádoby v deň zberu nebudú obslúžené.

   PATRIA SEM: neseparovateľný a znečistený komunálny odpad

   NEPATRIA SEM: vytriedené zložky komunálneho odpadu – plasty, papier, sklo, kovy, zelený odpad, nebezpečný odpad, ...

  • Plasty
   23. JÚN 2023 Piatok
   |
   21. JÚL 2023 Piatok
   |
   18. AUGUST 2023 Piatok
   |
   29. SEPTEMBER 2023 Piatok |
   20. OKTÓBER 2023 Piatok |
   24. NOVEMBER 2023 Piatok |
   21. DECEMBER 2023 Štvrtok |

   PATRIA SEM: čisté, nevratné PET fľaše, obaly z drogérie a kozmetiky, plastové vrecká, baliace fólie, vymyté tégliky z jogurtov, záhradný nábytok
   Kovové obaly: (plechovky od nápojov, konzervy)
   Tetrapak: čisté, vymyté obaly od mlieka, džúsov

   NEPATRIA SEM:  Polystyrén, znečistené plasty, fľaše od olejov a farieb, PVC, gumené hadice,
   Z 30-tich PET FLIAŠ môže byť vyrobená fleecová bunda

  • Papier
   20. JÚL 2023 Štvrtok
   |
   28. SEPTEMBER 2023 Štvrtok |
   07. DECEMBER 2023 Štvrtok |

   PATRIA SEM:  Noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, krabice, kartóny, papierové obaly.

   NEPATRIA SEM:: znečistený, mokrý a mastný papier, použité plienky a servítky

    

  • Sklo
   24. JÚL 2023 Pondelok
   |
   23. OKTÓBER 2023 Pondelok |

   PATRIA SEM: sklenené fľaše, poháre, tabuľové sklo
   NEPATRIA SEM: Porcelán, keramika, zrkladlá

   5 POHÁROV stačí na výrobu vázy

  • Elektroodpad

   Termín zberu bude vyhlásený obecným rozhlasom. Biela a čierna technika, spínače, počítače, televízory, hi-fi tech. Elektronický odpad musí byť v celku s elektronickými časťami. Zbiera sa priamo od domu.

   PATRIA SEM: elektrické a elektronické prístroje a zariadenia - t.j. televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, videá, diskmany, digitálne hodinky, gameboye, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie, žiarivky, baterky (vybité batérie, alkalické články, niklovo-kadmiové akumulátory, batérie z hodiniek, autobatérie) a pod.

  • Papier a oleje

   Mobilný zber papiera a jedlých olejov bude realizovaný pred obecným úradom. Termín zberu bude vyhlásený obecným rozhlasom.