Samospráva

Orgány obce B R E T E J O V C E 

Starosta obce: Pavel Mylan

Referentka obce: Emília Köverová

Zástupca starostu obce: Ing. Vladimír Beliš

Kontrolórka obce: PhD. Mária Balková

Poslanci obecného zastupiteľstva:
1. Ing. Vladimír Beliš
2. Stanislav Boldižár
3. Stanislav Fogaráš
4. Martin Sabol
5. Ing. Martin Slanina


Komisie:

Finančná komisia:

Predseda: Ing. Vladimir Beliš

Členovia:  Stanislav Boldižár

                   Martin Sabol

Na ochranu verejného poriadku:

Predseda:  Stanislav Fogaráš

Členovia:   Martin Sabol

                   Ing. Martin Slanina

                   

Pre kultúru a šport

Predseda:  Stanislav Boldižár

Členovia:   Mgr. Blažena Hajduková

                    Iveta Matiková

                    Mgr. Roman Nemčík

                   

SYMBOLY OBCE

ERB       VLAJKA

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 17:00
Štvrtok: 07:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 13:30

Pondelok - Štvrtok obedňajšia

prestávka od 12,00 - 13,00 hod.

RÝCHLE SPRÁVY

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

meteoblue