Samospráva

Orgány obce B R E T E J O V C E 

Starosta obce:  Ing. Rastislav Varga

Referentka obce: Emília Köverová

Zástupca starostu obce: Ing. Imrich Majcher

Poslanci obecného zastupiteľstva:
1. Ing. Marek Dranga
2. Stanislav Fogaráš
3. Milan Kövér
4. Ing. Imrich Majcher
5. Ing. Martin Slanina

Komisie:
Finančná komisia:
1. Ing. Marek Dranga - predseda
2. Stanislav Fogaráš
3. Ing. Imrich Majcher

Poriadková komisia:
1. Milan Kövér - predseda
2. Ing. Imrich Majcher
3. Ing. Martin Slanina

Kontrolórka obce: Ing. Anna Ambrozová

SYMBOLY OBCE

ERB       VLAJKA

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 16:30
Štvrtok: 07:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 14:30

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Bretejovce
Počasie Bretejovce - Svieti.com